Saugi produkcija

Mūsų produkcija pagaminta geros gamybos praktikos sąlygomis ir atitinka standartą ISO 22716:2008. Notifikuota Europos Sąjungoje.

Mūsų produkcija pagaminta geros gamybos praktikos sąlygomis ir atitinka standartą ISO 22716:2008. Notifikuota Europos Sąjungoje.